Oferta

Oferta

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi na terenie całej Polski ze szczególnym nastawieniem na zachodnią część naszego kraju.
Wykaz świadczonych usług:

 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - kompleksowy nadzór inwestorski,
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru,
 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy,
 • kompleksowe pełnienie funkcji Kierowinika Budowy przy realizacji inwestycji jednorodzinnych (pomoc przy wyborze Wykonawcy, doradztwo techniczne wraz z doborem materiału, obsługa geodezyjna),
 • sprawdzenie jakości wykonanych prac wraz z wydaniem opinii technicznej,
 • opinie i ekspertyzy techniczne (wielobranżowo),
 • opracowanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • legalizacje samowoli budowlanych,
 • zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • uczestnictwo w odbiorach obiektów budowlanych (wielobranżowo),
 • doradztwo inwestycyjne dotyczące procedur administracyjnych, wyboru materiałów itp.,
 • wykonanie kosztorysów oraz przedmiarów,
 • wykonanie przeglądów obiektów budowlanych (wielobranżowo),
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych z dostępem do wersji online,
 • pomiar natężenia ruchu drogowego,
 • projekty organizacji ruchu (stałej oraz na czas prowadzenia robót budowlanych),
 • plan Inwestycji wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia,
 • programy Funkcjonalno - Użytkowe,
 • świadectwa energetyczne oraz audyty energetyczne